Förnybart till landsbygden med ny teknik

Inom gles- och landsbygd, bygg och entreprenad väntas elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner dröja. För att underlätta för ett fossilfritt samhälle satsar Energifabriken på ny teknik. Visionen är att alla bränsletankar som idag finns i lantbruket och på landsbygden förvandlas till lokala tankstationer för förnybara bränslen. Detta görs möjligt genom att använda nya tekniska lösningar inom IoT‑området för att på ett kostnadseffektivt och säkert sätt koppla upp bränsletankarna. Nu har visionen blivit ett eget bolag. Bolagets namn är Fillngo.

-Vi har gått från 6 enheter till 30 på drygt ett års tid, vilket är en fantastisk utveckling! Vi såg att projektverksamheten snabbt behövde förvandlas till ett eget bolag för att ta tillvara på den potential som tekniken möjliggörsäger Maria Gungner, VD Fillngo.

Bolaget är ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsprojekt som tidigare drivits inom företaget Energifabriken. Projektet har vid två tillfällen tilldelats medel från Vinnova. Moderbolaget Energifabriken ägs och drivs av tre lantbrukarfamiljer, vars främsta fokus är att distribuera biodrivmedel åt sina kunder och göra det enkelt att välja förnybart idag. Fillngo hanteras idag som en produkt/tjänst inom Energifabrikens sortiment.

Fillngo har grundats av samma ägarfamiljer, tillsammans med två specialister inom IoT, Fredrik Stark och Torgil Folger. Fredrik Stark som specialist inom trådlös kommunikation och hårdvarurelaterad styrning och Torgil Folger som specialist inom system- och mjukvaruutveckling. Dessa två branschprofiler kompletterade det ursprungliga projektet med den nödvändiga spetskompetens som krävdes för att få projektet att lyfta från idé till verksamhet i praktiken.

Vision och drivkraft för Fillngo är att öka omställningen mot ett förnybart samhälle, genom att med ny teknik tillgängliggöra förnybar energi på ett helt nytt sätt. Lokalt och för vem som helst. Ett helt nytt sätt att tanka, följa och sälja bränsle helt enkelt.

Bolaget levererar produkter som används i verkliga miljöer. Idag finns ett trettiotal uppkopplade tankstationer på olika ställen i Sverige, placerade på byggarbetsplatser, lantbruk, kommunala verksamheter och marinor. Åhlin & Ekeroth är en av aktörerna inom byggsegmentet som har en tankanläggning med fillngo-teknik på sitt område i Linköping. Tekniken gör det möjligt för dem att på ett enkelt sätt dela anläggningen med grannföretaget PC Mobilkranar.

-Vi på Åhlin & Ekeroth har alltid värnat extra om hembygden och miljön. Så att både köra på ett förnybart bränsle, och samtidigt bidra till att fler kan göra detsamma var ett självklart val för oss, säger Göran Lundström, VD på Åhlin & Ekeroth.

Kontakt

Maria Gungner, VD, Fillngo 070-638 03 75
Torgil Folger, medgrundare Fillngo, 070-852 05 01
Fredrik Stark, medgrundare Fillngo, 070-576 38 71
Göran Lundström, VD på Åhlin & Ekeroth, 0703-01 68 46


Vision: Öka tempot i omställningen till ett 100% förnybart samhälle och göra det enkelt att välja förnybart idag.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen