Stora vinster på bygget med ny teknik

Erik Zackrisson från ED Bygg tankar fossilfritt med Fillngo, sparar tid och pengar.

Nära 2 kr per liter har byggföretaget ED Bygg tjänat på att tanka med ny teknik. Det konstaterar Linköpings universitet i en fallstudie med fokus på ED Bygg och deras maskinanvändning på det innovativa byggprojektet Ebbepark. Ebbepark som testbädd för forskning och utveckling nyttjas för att studera olika case inom hållbar stadsutveckling och samhällsbyggnad. Den gemensamma logistiklösningen i form av en uppkopplad tankanläggning för HVO är ett av casen som studerats. Tekniken kommer från Fillngo.

  • Vi ser att elektrifieringen inom bygg och entreprenadbranschen kommer dröja, men med teknik från Fillngo löser vi både logistikfrågan och möjligheten för olika aktörer på en byggarbetsplats att tanka förnybart – idag, säger Maria Gungner, VD för Fillngo.

Fallstudien visade att ED Bygg ökade sin produktionskapacitet med hjälp av Fillngo, vilket kan likställas med en besparing, och gav en totaleffekt på 2 kr per liter. Detta trots att bränslet de använder (HVO) är något dyrare än fossil diesel per liter. Själva besparingen är egentligen på 3 kr/liter, som mer än väl kompenserar för en ökad bränslekostnad. Produktionskapaciteten ökade tack vare att maskiner och personal kunde tanka direkt på området istället för att åka iväg och tanka. Utsläppen av växthusgaser minskade tillsammans med behovet av administration, pappersarbete och planering.

  • Det är ju tid, så är det. HVO kostar lite mer än diesel, men tack vare att det finns så lätt och tillgängligt här på arbetsområdet så slipper man åka en extrasväng dit man annars inte skulle ha åkt, säger Erik Zackrisson, maskinansvarig på ED Bygg.

Det finns alltså stora vinster med ny teknik för bränslehantering inom byggbranschen idag som gör det enkelt att dela logistiklösning med flera på området. Samtidigt skapas miljövinster för bygget i stort med positiv ekonomisk påverkan för varje enskild entreprenör.

Genom Fillngo finns idag ett trettiotal uppkopplade tankstationer runt om i Sverige som gör det möjligt att tanka, följa och sälja bränslen på ett nytt sätt. Tekniken från Fillngo erbjuds idag via moderbolaget Energifabriken. Fillngo har grundats och ägs av ägarfamiljerna inom Energifabriken, tillsammans med två specialister inom IoT, Fredrik Stark och Torgil Folger.

Källa forskningsartikel från Linköpings universitet (ej publicerad, väntas publiceras slutet 2021) Stefan Engevall, Kvantitativ Logistik/ITN/LiU, 073-656 93 26
Artikel: ”Engevall & Fredriksson, An HVO-tank on-site – a win-win solution increasing productivity and decreasing co2-emissions, Accepterad för presentation på EurOMA, 5-7 juli 2021.”

Rulla till toppen